Hänvisning till Svenska Kyrkan. Kontakt: diakon Eva Josefson Tel 0505-17456, Mobil 0707 812365..
Till och med 31 december 2016.