Vänfest söndag den 22 oktober 2017 kl 16.00
Vänfamiljer inbjuds till gemenskapsmåltid på  Sanny Tai Restaurang i Karlsborg.
Anmälan om deltagande till Inga-lill Johansson senast den 18 oktober.