Verksamhets- och handlingsplan 2017

Språkcafé, undervisning och mottagningstid äger rum i Ex Cordes lokal, Strandvägen 8, Karlsborg.

1. Språkcafé.
Torsdag kl 1800 – 20 00. Start 19/1

2. Språkundervisning
Karlsborg: måndag, tisdag, kl 930-1230. Start 16/1.
Undenäs: fredag, 930-1230, 1300-1530. Start 20/1

3. Solgläntan Undenäs: Samling; Mamma och barn.
Måndag, tisdag, torsdag kl 1000 – 1200

4. Mottagningstid Karlsborg.
Onsdag 1000-1200

5. Matmässa
Datum kommer

6. Nationaldagen
6 juni

7. Kulturfestival
1 juli

8. Barn och familjeläger
31 juli – 2 augusti

9. Vänfamiljesammankomst

10. Trädgårdsodling

11. Bondens marknad

12. Riddag

13. Utflyktsdag för kvinnor

Projekt: ”Samtal med en muslim” Informationsskrift till Karlsborgs invånare.

Reservation för ändringar!

Verksamhetsplan

1-Bevaka och tillgodose asylsökandes behov

Föreningen ska hjälpa asylsökande med praktiska göromål såsom:
– kontakt med myndigheter
– översättning av dokument från myndigheter m.fl.
– följa med vid besök på kommunala och statliga inrättningar
– vara behjälplig med kontakter vid bostadssökande
– andra förekommande behov
Föreningen ska organisera ett nätverk med olika kompetenser som baseras
på frivilliga föreningslotsar som utför uppgifter enligt ovan.
En ”Mötesplats”, lokal för mottagande och olika aktiviteter ska sökas för att bedriva
uppgifter enligt verksamhetsplanen

2-Bidra till en naturlig integration

Det betyder att föreningen ska arbeta för att etablera kontakter med kommuninvånare,
föreningar, företag och organisationer och därmed underlätta för personer med uppehållstillstånd att få hjälp i olika former i samband med att man bosätter sig i Karlsborg.
Att erbjuda en fadderfamilj alternativt en vänperson som stöd i integrationen.

3-Föreningens syfte är dessutom:

– att arrangera och inbjuda till seminarier, mötesplatser, studiedagar och kurser
– att öppna en hemsida för information, presentation och vägledning
– att fördjupa samarbetet med frivilligorganisationer som Röda korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan, Missionskyrkan, Undenäs byalag, studieförbund fl.
– att bidra med kläder, skor mm vid ankomst och under vistelsen på asylboende.
– att ansöka om ekonomiska medel för att starta upp projekt till gagn för asylsökandes personliga utveckling och integration i kommunen.

Nedan beskrivs de olika faserna. Klicka på en bild för att visa den större.